image

Sisahy Transport

ผู้นำด้านการขนส่งสินค้าสู่จังหวัดภาคใต้ บริการรับส่งสินค้าประเภททั่วไป ประเภทเหมาคัน และบริการรับส่งสินค้าด่วน(Sisahy Express)ไปยังจังหวัดต่างๆ ตามพื้นที่บริการของสี่สหายขนส่ง เปิดให้บริการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.

สอบถามรายละเอียด โทร.02 451 6712-6

image

บริการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทั่วไป

สำหรับบริการลูกค้าที่ต้องการส่งสินค้าประเภทต่างๆ ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น เป็นจำนวนชิ้นไปยังจังหวัดต่างๆ ตามพื้นที่บริการของสี่สหายขนส่ง โดยผู้ส่งสินค้าสามารถนำสินค้ามาส่งที่สำนักงานกรุงเทพฯ ถ.สะแกงาม ได้ทุกวันทำการของบริษัท จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.

image

บริการรับ-ส่งสินค้าเหมาคัน

สำหรับบริการลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก ทางบริษัท มีรถบรรทุกสิบล้อ รถพ่วง รถเทรเลอร์ไว้บริการ โดยทางบริษัทฯ จะทำการจัดรถไปรับสินค้าถึงจุดรับสินค้าต้นทาง

โทร. 0 2451 6712 - 6 ต่อ 104

image

บริการรับส่งสินค้าด่วน Sisahy Express

บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งสินค้าด่วน!!! ให้ถึงผู้รับปลายทางอย่างรวดเร็วในวันทำการถัดไป โดยบริการ Sisahy Express จะให้บริการขนส่งด่วนไปยังจังหวัดต่างๆ ตามพื้นที่บริการของสี่สหายขนส่ง โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร.02 451 6712-6 ต่อ 108

สี่สหายขนส่ง

ผู้นำด้านการบริการขนส่งสินค้าสู่จังหวัดภาคใต้ ที่มีความพร้อมสูงสุดด้านสถานที่รับสินค้าและระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่ทันสมัย

ให้บริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกสิบล้อ รถพ่วง รถเทรเลอร์ โดยแบ่งเป็นบริการประเภทต่างๆดังนี้

 • บริการรับส่งสินค้าประเภททั่วไป
 • บริการขนส่งสินค้าด่วน (Sisahy Express)
 • บริการขนส่งประเภทเหมาคันไปทุกจังหวัดในภาคใต้

ปัจจุบันเรามีพื้นที่บริการครอบคลุม จังหวัดต่างๆในภาคใต้ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา โดยมีสำนักงานสาขาไว้คอยบริการลูกค้า จำนวน 8 สาขาคือ

 1. สาขาประจวบคีรีขันธ์
 2. สาขาสุราษฎร์ธานี
 3. สาขาบ้านนาสาร
 4. สาขาบ้านใน
 5. สาขานครศรีธรรมราช
 6. สาขาทุ่งสง
 7. สาขาหัวไทร
 8. สาขาสงขลา


ในปี 2554 บริษัท สี่สหายขนส่ง(1988) จำกัด ได้ปรับปรุงสถานที่รับสินค้าใหม่กว้างขวางขึ้น เพิ่อรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้น โดยได้ก่อสร้างสถานที่รับสินค้าบนเนื้อที่ 7 ไร่ บริเวณริมถนนสะแกงามซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ บริษัท สี่สหายขนส่ง(1988) จำกัด

เลขที่ 103/1 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150


ข่าวสารถึงลูกค้า

ระบบการติดตามสินค้าอยู่ระหว่างปรับปรุง

ติดต่อ สำนักงานสาขา

1.สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
0-2451-6712-6,Fax: 0-2894-9341
2.สาขาประจวบคีรีขันธ์
032-681406, FAX : 032-682210
3.สาขาสุราษฎร์ธานี
077 600 222
4.สาขาบ้านนาสาร
077-359636, 0811923427
5.สาขาบ้านใน
077-259-432,077-259-433,084-752-5097
6.สาขานครศรีธรรมราช
075-321511-2,089-681-1092,FAX:075-344281 7.สาขาทุ่งสง
075-420-300,075-424-071,084-752-5089 8.สาขาหัวไทร
075-388-001,075-388-0041,084-752-5096 9.สาขาสงขลา
074-448542-3 ,074-447336,089-446-98479.สาขาย่อยพนม กม.64
077-929-340

ข่าววงการขนส่ง-โลจิสติกส์

Who's Online

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์