บริการรับส่งสินค้า
บริการรับ-ส่งสินค้า ประเภทต่างๆ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ของใช้ในครัวเรือน วัตถุดิบสำหรับการผลิต อุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการรับ-ส่งสินค้าได้ที่สำนักงานกรุงเทพฯ ถ.สะแกงาม และสาขาทั้ง 12 สาขา
Go
บริการรับ-ส่งสินค้าเหมาคัน
สำหรับบริการลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก ทางบริษัท มีรถบรรทุกสิบล้อ รถพ่วง รถเทรเลอร์ไว้บริการ โดยทางบริษัทฯ จะทำการจัดรถไปรับสินค้าถึงจุดรับสินค้าต้นทาง
Go
บริการรับส่งสินค้าด่วน
บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งสินค้าด่วน ถึงผู้รับปลายทางอย่างรวดเร็วในวันทำการถัดไป โดยบริการ Sisahy Express จะให้บริการขนส่งด่วนไปยังจังหวัดต่างๆ ตามพื้นที่บริการของสี่สหายขนส่ง
Go
บริการรับส่งสินค้า
Go
บริการรับส่งสินค้าเหมาคัน
Go
บริการรับส่งสินค้าด่วน
Go

สี่สหายขนส่ง

บริการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ SISAHY TRANSPORT

เราเป็นผู้นำด้านการบริการขนส่งสินค้าสู่จังหวัดภาคใต้ ที่มีการพัฒนาด้านการบริการอย่างต่อเนื่อง ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันเรามีสำนักงานสาขาไว้บริการลูกค้าในพื้นที่บริการจำนวน 13 สาขาใน 8 จังหวัดได้ แก่ จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา และในปี 2561 บริษัทได้เพิ่มบริการรับส่งสินค้าใน 3 จังหวัดใหม่ได้แก่ จ.กาญจนบุรี จ.ชุมพร และ จังหวัดกระบี่

เราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในด้านการตรวจสอบข้อมูลรายการขนส่ง ระบบการแจ้งหนี้ ระบบการรับชำระเงิน ตลอดจนระบบการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับ

บริการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 3 รูปแบบคือ

  • บริการรับส่งสินค้าทั่วไป
  • บริการรับส่งสินค้าเหมาคัน
  • บริการรับส่งสินค้าด่วน
รายละเอียดบริการ
Sisahy Transport
Sisahy Transport
Sisahy Transport
Sisahy Transport
Sisahy Transport
Sisahy Transport

เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้บริการที่ดีที่สุด

บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ
รับผิดชอบต่อสินค้า
ราคาเป็นธรรม
มาตรฐานการให้บริการ
สร้างนวัตกรรม
และนำเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุด
นวัตกรรม & เทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2