ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งหยุดรับส่งสินค้าไปจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2562 เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 024516712-5  ต่อ 108 ฝ่ายบริการขนส่ง

 

สี่สหายขนส่ง สถานที่กว้างขวาง เครื่องมือครบครัน สะดวกสบาย มาที่นี่ที่เดียว ส่งสินค้าไปได้เกือบครบทุกจังหวัดในภาคใต้ เพชรบุรี ประจวบ ชุมพร สุราษฎร์ กระบี่ นครศรี สงขลา 

เพื่อให้การบริการของสี่สหายขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัดภาคใต้ ทางบริษัทฯ ขอรบกวนเวลาอันมีค่าของท่านประมาณ 1 นาที เพื่อขอข้อมูลในการนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในขยายพื้นที่บริการต่อไป
ทางบริษัทขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ สำหรับการให้ข้อมูลอันมีค่าแก่สี่สหายขนส่ง