ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ บริษัท สี่สหายขนส่ง(1988) จำกัด กำหนดปิดให้บริการรับส่งสินค้า ตั้งแต่วันที่ 13-16 เม.ย. 2560 และจะเปิดทำการในวันที่ 17 เม.ย. 2560 ผู้ใช้บริการ สามารถมาส่งสินค้าได้จนถึงวันที่ 13 เม.ย.2560 ทางบริษัทฯ จะรับสินค้าไว้ และจะเริ่มดำเนินจัดส่งถึงผู้รับสินค้าปลายทาง ในวันที่ 17 เม.ย.2560 เป็นต้นไป