ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

สี่สหายขนส่ง ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ sisahy.com เวอร์ชั่นใหม่ เพื่อให้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น สามารถดูเว็บไซต์ได้บนทุกอุปกรณ์ ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop , Smart Phone,Tablet

ในเร็วๆ นี้บริษัทฯ จะเปิดให้บริการ Web Application : Sisahy Go-ระบบบริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามตรวจสอบรายการขนส่ง สอบถามราคาค่าขนส่ง และระบบการรับชำระเงินผ่านเว็บไซต์ sisahy.com 

นอกจากนี้เราได้เปิด Facebook page Sisahy transport : http://www.facebook.com/sisahy  เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ เชิญเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่

เว็บไซต์ http://sisahy.com

Facebook :  http://www.facebook.com/sisahy