บริการของเรา
บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสินค้า ราคาเป็นธรรม


บริการขนส่งสินค้าทั่วไป

บริการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทั่วไป ได้แก่สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ในบ้าน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ นำสินค้ามาส่งได้ที่จุดรับสินค้าสำนักงานกรุงเทพฯและสำนักสาขาทุกสาขา สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ปลายทางในพื้นที่บริการ


บริการขนส่งสินค้าแบบเหมาคัน

ให้บริการขนส่งสินค้าจำนวนมากประเภทเหมาคัน โดยรถบรรทุกสิบล้อ รถพ่วง รถเทรเลอร์ บริการรับสินค้าถึงที่และจัดส่งสินค้าถึงปลายทางทั่วประเทศ ติดต่อขอใช้บริการได้ที่สำนักงานกรุงเทพฯ ถนนสะแกงามและสาขาทุกสาขา


บริการขนส่งสินค้าด่วน

บริการรับส่งสินค้าด่วน Sisahy Express ระยะเวลาจัดส่งสินค้าถึงปลายทางภายใน 2 วันทำการ โดยรถกระบะตู้ทึบ บริการรับสินค้าถึงที่และจัดส่งถึงปลายทางตามพื้นที่บริการ ติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานกรุงเทพฯ ถนนสะแกงามและสำนักงานสาขาทุกสาขา

จุดบริการรับส่งสินค้าและพื้นที่บริการ

1.สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

บริการขนส่งสินค้า
103/1 ถ.สะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel : 020962444 Fax : 028949341

เป็นจุดรับสินค้าจากลูกค้าต้นทางในพื้นที่กรุงเทพฯและปริฆณฑล เพื่อส่งสินค้าไปยังพื้นที่บริการปลายทางตามสำนักงานสาขาต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นจุดรับสินค้าที่ส่งมาจากสำนักงานสาขาต่างๆ ด้วย

แผนที่ โทรเลย 020962444

สาขาประจวบคีรีขันธ์

ขนส่งสินค้าไปประจวบ

26 หมู่ 8 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

Tel : 081 378 5566 Fax : 032 682 210

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดเพรชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ดังนี้

แผนที่ โทรเลย 0813785566

สาขาบ้านใน

9/6 ม.5 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
Tel : 077 259 432-3 Fax : 077 259 255

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจ.นครศรีธรรมราช ได้แก่

แผนที่ โทรเลย 077259432

สาขาชุมพร

51/2-3 ม.1 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
Tel : 0951184454

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดชุมพรได้แก่

แผนที่ โทรเลย 0951184454

สาขาทุ่งสง

519 ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
Tel : 075 424 071 Fax : 075 420 300

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่

แผนที่ โทรเลย 075424071

สาขาหัวไทร

152/31-32 ม.10 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
Tel : 075 388 001 Fax : 075 388 004

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา ได้แก่

แผนที่ โทรเลย 075388004

สาขาสงขลา

410/10 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
Tel : 089-446-9847

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลาและพัทลุง ได้แก่

แผนที่ โทรเลย 0894469847

สาขานครศรีธรรมราช

70/2 ซอยพุทธชาด ถ.พัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
Tel : 0896811092

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่

แผนที่ โทรเลย 0896811092

สาขาพนม

412/13 หมู่2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่

แผนที่ โทรเลย 0945843704

สาขาบ้านนาเดิม

412/13 หมู่2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
Tel : 077 359 636 Fax : 077 359 636

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่

แผนที่ โทรเลย 077359636

สาขาสุราษฎร์ธานี

22/1 ถ.กาญจนวิถี กาญจวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077 600 222 Fax : 077 600 174

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่

แผนที่ โทรเลย 077600222
Sisahy Transport
Sisahy Transport
Sisahy Transport
Sisahy Transport

การชำระเงิน

ชำระเงินสดต้นทาง

ผู้ส่งสินค้าต้นทางชำระเงินค่าขนส่งเป็นเงินสด ณ จุดบริการรับสินค้า

ชำระเงินสดปลายทาง

ผู้รับสินค้าปลายทางเป็นผู้ชำระเงินค่าขนส่ง ณ จุดส่งสินค้าปลายทาง

ชำระเป็นงวด/วางบิล

สำหรับลูกค้าที่ได้รับเครดิตให้ชำระเงินค่าขนส่งเป็นงวดๆ ตามที่ได้มีข้อตกลงไว้กับบริษัท